Ra mắt website cải cách thủ tục hành chính

Ngày 30/12, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn

Tham dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ TT &TT Lê Doãn Hợp.

Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm vụ của trang tin điện tử này là cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình, kết quả thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) ở cả Trung ương và địa phương. "Việc ra mắt trang tin điện tử cải cách thủ tục hành chính là sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ đối với công tác cải cách thủ tục hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010", ông Phúc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ TT &TT Lê Doãn Hợp khẳng định, sự ra đời của trang tin điện tử này là rất cần thiết để chúng ta làm thông thoáng 3 kênh thông tin quan trọng về thủ tục hành chính: giữa Nhà nước với công dân, với các doanh nghiệpvà với chính quyền cơ sở.    

Bài viết khác